Unia Związków Sportowych

Warszawy i Mazowsza

KW Młodzika, Juniora Młodszego i Juniora

Decyzja MSiT 2017

Zakres obowiązków trenera koordynatora

Ustalenia dot realizacji szkolenia KWM i KWJmł w 2017 roku

KWM zał nr 2  harmonogram planowanych działań

KWM zał nr 10 wykaz szkolonych zawodników

KWM zał nr 11 wykaz kadry trenerskiej współpracującej

Porozumienie dot realizacji szkolenia KWM 2017

Program, preliminarz na akcję szkoleniową 2017

Sprawozdanie, potwierdzenie pobytu na akcji szkoleniowej 2017

Regulamin na akcjach szkoleniowych członka KWM i KWJmł

Załączniki do regulaminu

Zmiany w harmonogramie akcji szkoleniowych

Wzór opisu faktur

Oświadczenie o danych osobowych

Ubezpieczenie KW ważne do marca 2017

Sprawozdanie z zawodów MMM

Protokół wręczenia nagród na MMM

Umowa użyczenia obiektu

Umowa wolontariatu

Druk rozliczenia paliwa

Druk umowy zlecenia 2016 r. – student

Druk umowy zlecenia z ZUS + FP 2016r.

Umowa zlecenie 2016

Umowa zlecenie z ZUS 2016

Zaświadczenie-minimalne krajowe (2) (3)-2016

OFERTY NA ZGRUPOWANIA:

Zakopane Willa Basieńka

Jakubowo na Mazurach

Theme by Anders Norén