Unia Związków Sportowych

Warszawy i Mazowsza

Umiem pływać

Projekt powszechnej nauki pływania

Porozumienie na realizację projektu „Umiem pływać”

Dziennik zajęć do projektu „Umiem pływać”

Druki dla realizatorów projektu:

sprawozdanie zał 11

załączniki 2,3,4

umowa użyczenia obiektu

Theme by Anders Norén