Unia Związków Sportowych

Warszawy i Mazowsza

Kadra Wojewódzka Młodzika

Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzika jest dofinansowywane przez województwo mazowieckie.

Theme by Anders Norén