Unia Związków Sportowych

Warszawy i Mazowsza

Dokumenty do realizacji i rozliczenia akcji

Delegacja sędziowska

Druk rozliczenie wydatków

Druk umowy zlecenia – student

Druk umowy zlecenia z ZUS + FP

Druk umowy zlecenia

Umowa zlecenie z ZUS

Lista wypłat ekwiwalentów sędziowskich

Zaświadczenie minimalne krajowe (2) (3)

Preliminarz na organizację imprezy

Sprawozdanie z przeprowadzenia imprezy

Protokół wręczenia nagród

Theme by Anders Norén